I) Rachunek bieżący Urzędu Gminy służący do wpłat z tytułu:

 • podatków (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych),
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty targowej,
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 • opłat za dzierżawę, czynsz, sprzedaż majątku gminy,
 • opłat  za zajęcie pasa drogowego,
 • opłat za umieszczenie w drodze publicznej urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym opłat rocznych,
 • opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • opłata za udostepnienie danych,
 • opłaty za odpady komunalne,
 • inne opłaty.

18 9264 0009 0000 0097 2000 0020

Bank Spółdzielczy w Ruścu

ul. Wieluńska 42, 97-438 Rusiec

 

 

 

II) Rachunek budżetu Gminy Rusiec, nowy numer obowiązuje od 01.01.2017 r.:

 

25 9264 0009 0000 0505 2000 0020

 • wpłaty dotacji i subwencji,
 • wpłaty udziałów w podatkach dochodowych,
 • wpłaty podatków i innych dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe.
Załączniki:
Pobierz plik (Na pomoc pracy.pdf)Projekt \"Na pomoc pracy\"[Projekt \"Na pomoc pracy\"]205 kB

Rusiec, dnia 14 październik 2016 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RUSIEC

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/315/2010 Rady Gminy Rusiec z dnia 24 września 2010 r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji?

Zapraszam

zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

                 Projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RUSIEC
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017.

Konsultacje trwają od 24 października do 08 listopada 2016 r.

Treść projektu PROGRAMU i formularz do zgłaszania uwag są dostępne na stronie internetowej.

Wypełnione formularze należy przesłać w terminie do 08 listopada 2016 r. na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Urzędu Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec.

Wójt Gminy Rusiec

Dariusz Woźniak

Załączniki:
Pobierz plik (taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf)taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków[taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków]1258 kB

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2016 r. zostaną wprowadzone następujące zmiany zasad obsługi klientów Oddziału Cudzoziemców.

Pracownicy Oddziału Cudzoziemców będą przyjmowali klientów w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 8.30 do 14.30 oraz we wtorki od godz. 10 do 17.00.

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. zostanie wprowadzona możliwość składania wniosków dotyczących wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń i legalizacji pobytu państw członkowskich Unii Europejskiej w Oddziałach Paszportowych w:

Sieradzu (Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, pokój 225, tel. +43 827-43-49),
Skierniewicach (ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice, pokój 12c, tel. +46 833-27-83),
Piotrkowie Trybunalskim (ul. Sienkiewicza 16a, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój 13, tel. + 44 647-28-44).

Ponadto od dnia 1 kwietnia 2016 r. we wskazanych Oddziałach Paszportowych będzie możliwość uzupełniania dokumentów dotyczących legalizacji pobytu obywateli państw trzecich (z wyjątkiem składania wniosków).

From the 1st of April 2016 new opening hours of Department of Foreigners in Łódź

Monday, Thursday, Friday 8.30 am ? 14.30 pm
Tuesday 10 am ? 17.00 pm

From the 1st of April 2016 Application for the Entry of the Invitation in the Invitation Records and Applications for Legalisation of Stay in Poland Citizens of Member states of the Europen Union can be submitted also at local branches of the Łódź Voivodship Office :
Sieradz (Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, room 225, tel. +43 827-43-49),
Skierniewice (Jagiellońska Street 29, 96-100 Skierniewice, room 12c, tel. +46 833-27-83),
Piotrków Trybunalski (Sienkiewicza Street 16a, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój 13,room. + 44 647-28-44).

Additionally from the 1st of April 2016 in the above local branches it is possible to attach any outstanding documents regarding applications from the citizens outside EU.
(please note: you have to submit applications regarding stay in Poland from citizens outside UE in the main Office in Łódź.