Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Dostawa

NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

"Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rusiec, jej jednostek organizacyjnych oraz OSP na okres od 01.03.2020 do 28.02.2022 r.".

Znak sprawy: PN 1/2020

Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

"Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruścu polegająca na dostawie i montażu 4 filtrów ze złożami filtracyjnymi wraz z osprzetem".

Znak sprawy: PN 2/2019

Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Przebudowa drogi gminnej nr 101014E Rusiec-Maliniec o długości ok. 900mb.

Numer sprawy

PN 1/2019