OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 16.02.2017 r. pod numerem 26536 - 2017

 

Wójt Gminy Rusiec

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

"Zakup służbowego samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Ruścu"

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY]180 kB
Pobierz plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf[INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT]162 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania wszyscy Wykonawcy.pdf)Odpowiedzi na pytania wszyscy Wykonawcy.pdf[Odpowiedzi na pytnia]176 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf[OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA]166 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf)OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU]196 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[SIWZ]341 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA]132 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.docx)Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.docx[ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY]18 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - wykluczenie z postępowania.docx)Załącznik nr 3 - wykluczenie z postępowania.docx[ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCY PRZESŁANEK WYKLUCZENIA]17 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - spełnienie warunków.docx)Załącznik nr 4 - spełnienie warunków.docx[ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCY SPEŁNIENIA WARUNKÓW]17 kB
Pobierz plik (załącznik nr 5 Zobowiązanie_podmiotów_trzecich.docx)załącznik nr 5 Zobowiązanie_podmiotów_trzecich.docx[ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR OŚWIADCZENIA ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW TRZECICH]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6-Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 6-Projekt umowy.pdf[ZAŁĄCZNIK NR 6 - PROJEKT UMOWY]225 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx)Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx[ZAŁĄCZNIK NR 7 - WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 8 do SIWZ - PARAMETRY OFEROWANEGO SAMOCHODU.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ - PARAMETRY OFEROWANEGO SAMOCHODU.docx[ZAŁĄCZNIK NR 8 - PARAMETRY OFEROWANEGO SAMOCHODU]21 kB

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 09.01.2017 r. pod numerem 4373 - 2017
Wójt Gminy Rusiec
ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rusiec w 2017 roku

Załączniki:
Pobierz plik (informacja o otwarciu ofert.pdf)informacja o otwarciu ofert.pdf[INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT]164 kB
Pobierz plik (INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf)INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf[INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY]179 kB
Pobierz plik (Modyfikacja SIWZ.pdf)Modyfikacja SIWZ.pdf[PISMO MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ]112 kB
Pobierz plik (Odpowiedź na zapytania z dnia 12.01.2017 r..pdf)Odpowiedź na zapytania z dnia 12.01.2017 r..pdf[Odpowiedź na pytania z dnia 12.01.2017 r.]1194 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf[OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA]168 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU]197 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA]365 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty modyfikacja.docx)Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty modyfikacja.docx[Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty modyfikacja]21 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx)Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx[ ZAŁĄCZNIKI NR 1 - FORMULARZ OFERTY]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - wykluczenie.docx)ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCY PRZESŁANEK WYKLUCZENIA[ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCY PRZESŁANEK WYKLUCZENIA]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - spełnienie warunków.docx)Załącznik nr 3 - spełnienie warunków.docx[ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCY SPEŁNIENIA WARUNKÓW]18 kB
Pobierz plik (załącznik nr 4 Zobowiązanie_podmiotów_trzecich.docx)załącznik nr 4 Zobowiązanie_podmiotów_trzecich.docx[ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR OŚWIADCZENIA ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW TRZECICH]15 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5-Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 5-Projekt umowy.pdf[ZAŁĄCZNIK NR 5 - PROJEKT UMOWY]228 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx)Załącznik nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx[ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ]19 kB

Gmina Rusiec zwraca się z prośbą o złóżenie oferty cenowej na: "Wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku bądź hotelu dla zwierząt z ternu Gminy Rusiec" w 2017 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTY.docx)FORMULARZ OFERTY.docx[FORMULARZ OFERTY]13 kB
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY]138 kB
Pobierz plik (UMOWA PROJEKT SCHRONICKO.pdf)UMOWA PROJEKT SCHRONICKO.pdf[PROJEKT UMOWY]173 kB
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ZAPYTANIE OFERTOWE]2006 kB

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 28.11.2016 r. pod numerem 353035 - 2016
Wójt Gminy Rusiec
ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Rusiec.

Załączniki:
Pobierz plik (INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf)INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY[INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY]171 kB
Pobierz plik (INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf)INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT[INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT]165 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania wszyscy Wykonawcy.pdf)Odpowiedzi na pytania [Odpowiedzi na pytania]7216 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA[OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA]163 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf[Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu]202 kB
Pobierz plik (Opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja.pdf)Opis przedmiotu zamówienia modyfikacja - Załącznik nr 1[Opis przedmiotu zamówienia modyfikacja - Załącznik nr 1]207 kB
Pobierz plik (Opis przedmiotu zamówienia.pdf)Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1[Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1]207 kB
Pobierz plik (Projekt umowy.pdf)Projekt umowy - załącznik nr 10[Projekt umowy - załącznik nr 10]188 kB
Pobierz plik (SIWZ odpady-rusiec- modyfikacja.docx)SIWZ modyfikacja[SIWZ modyfikacja]126 kB
Pobierz plik (SIWZ odpady-rusiec.docx)Specyfinakcja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami[Specyfinakcja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami]129 kB
Pobierz plik (Wzór oświadczenia grupa kapitałowa - załącznik nr  9.docx)Wzór oświadczenia grupa kapitałowa - załącznik nr 9[Wzór oświadczenia grupa kapitałowa - załącznik nr 9]15 kB
Pobierz plik (Zmiana treści SIWZ.pdf)Zmiana treści SIWZ[Zmiana treści SIWZ]5281 kB