Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu przedstawia informację o terminach składania poszczegolnych wniosków:

 

Świadczenie wychowawcze "500+"

- od 1 lipca 2019 - w formie elektronicznej

- od 1 sierpnia 2019 do 30 września 2019 - w formie papierowej

 

Dobry start "300+"

- od 1 lipca 2019 - w formie elektronicznej

- od 1 sierpnia 2019 do 30 listopada 2019 - w formie papierowej

 

Zasiłek rodzinny

- od 1 lipca 2019 - w formie elektronicznej

- od 1 sierpnia 2019 do 30 listopada 2019 - w formie papierowej

 

Fundusz alimentacyjny

- od 1 lipca 2019 - w formie elektronicznej

- od 1 sierpnia 2019 do 31 października 2019 - w formie papierowej