Od dnia 16 listopada 2020r. w województwie łódzkim uruchomiony został nowy model obsługi podatników. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Wizyty można rezerwować z dwutygodniowym wyprzedzeniem na 3 sposoby:
 • elektronicznie – samodzielnie korzystając z usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” wypełniając formularz na stronie podatki.gov.pl lub na stronach urzędów skarbowych,
 • telefonicznie – zadzwoń do Urzędu Skarbowego w Bełchatowie pod nr tel. 44 633 14 30,
 • osobiście – przyjdź do punktu umawiania wizyt w urzędzie.
___________________________
Możliwość umawiania wizyt ma ułatwić podatnikom załatwianie ich spraw oraz zwiększyć bezpieczeństwo i komfort.
US_umow_wizyte_baner_final7.jpg
 

202011_-_Otwarcie_bibliotek_od_30112020r2.jpg

Zachęcamy do udziału w Wojewódzkim Kulinarnym Konkursie Bożonarodzeniowym organizowanym dla wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego przez Województwo Łódzkie – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego.
___________________________________________
Konkurs odbywa się w 2 kategoriach:
✔️ Tradycyjna Potrawa Wigilijna
✔️ Tradycyjny Wypiek Bożonarodzeniowy
W ramach konkursu uczestnicy muszą wykonać samodzielnie z produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego, tradycyjną potrawę wigilijną lub tradycyjny wypiek bożonarodzeniowy oraz zaprezentować na zdjęciach gotowy produkt.
___________________________________________
Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronach internetowych:
Załączniki:
Pobierz plik (Plakat.pdf)Plakat.pdf[ ]4098 kB

Podzikowanie_-_Pamapol_SA.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu informuje, iż do dnia 15 grudnia 2020r. przedłuża termin weryfikacji osób uprawnionych do pomocy żywnościowej dla mieszkańców naszej gminy, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Z pomocy mogą skorzystać osoby spełniające kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej:

 • dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402,00zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.056,00zł dla osoby w rodzinie;
 • występuje dodatkowy powód przyznania pomocy zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.

Dokumenty niezbędne do weryfikacji to m.in.:

 • zaświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy (decyzje o waloryzacji świadczeń emerytalno- rentowych;
 • zaświadczenia o wynagrodzeniu netto za pracę;
 • decyzje w sprawie zobowiązań pieniężnych podatku rolnego;
 • decyzje przyznające świadczenia rodzinne i opiekuńcze itd.);
 • dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu (ul. Wieluńska 72, 97-438 Rusiec) w godzinach pracy Ośrodka tj.:

 • poniedziałek - 9:00–17:00
 • wtorek - piątek - 7:30–15:30

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 43 676 60 25 lub w siedzibie Ośrodka.

_________________________________________________

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu

/-/ Małgorzata Włodarczyk