fc34f61d23b74be53ee07d469bd32064_L.jpg

Od poniedziałku 9 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 5 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 5 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej rolnicy mieli na wypełnienie samospisu 14 dni od daty pierwszego skutecznego logowania. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia spisu czas na wypełnienie samospisu został ograniczony do 5 dni.

 

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br.

202011_-_Zamknicie_bibliotek_9-2712-pena_inf.jpg

w_Jerzy_Gajda.jpg

CCF_000229-1.jpg

750x100.jpg

Rolnicy, którzy jeszcze się nie spisali, a chcieliby dokonać samospisu internetowego mogą liczyć na pomoc Gminnego Biura Spisowego w Ruścu.

Członkowie Gminnego Biura Spisowego pełnią dyżur telefoniczny w celach informacyjnych i interwencyjnych do 30 listopada 2020 r. pod numerami:

  • 43 67 66 011 wew. 225
  • 43 67 66 011 wew. 215

Przypominamy, że udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących
i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Za niewykonanie obowiązku spisu rolnego w terminie grożą sankcje karne, tj.:

  • art. 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 443 ze zm.), zgodnie z treścią którego „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”,
  • art. 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 443 ze zm.), zgodnie z którym „kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny”.