Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Innowacyjna firma – wsparcie dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich".

Webinarium odbędzie się 7 kwietnia 2021 r. w godz. 10:00 – 11:15. Organizatorem webinarium jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie.

Program webinarium

  1. Wprowadzenie do webinarium.
  2. Omówienie zakresu naboru wniosków w ramach Poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w szczególności z obszaru:

- wydatków kwalifikowalnych;

- oceny formalnej i merytorycznej;

- zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie;

- przykładów dobrych praktyk.

  1. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
  2. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem przedstawicieli Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4728-webinarium-pn-innowacyjna-firma-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-z-funduszy-europejskich  pod przyciskiem „Weź udział".

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Plakat_A4_2021-1.jpg

202104_-_yczenia_Wielkanocne_2021.png

202104_-_Zmiana_godzin_02042021r.jpg

W marcu br. w ramach współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu z Bankiem Żywności w Łodzi wydano po raz pierwszy w tym roku paczki żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących z „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020”. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, ilość otrzymywanych paczek zależna jest od liczby osób w rodzinie. Obecnie przekazano 1040 paczek dla 700 rodzin.

Serdeczne podziękowania kieruję do firmy Grupa Pamapol za przekazane artykuły spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy Rusiec. Wyrazy wdzięczności należą się również Dziewiątej Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, która po raz kolejny zapewniła transport artykułów spożywczych z Banku Żywności w Łodzi do punktu wydawania paczek w Woli Wiązowej.

_________________

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Damian Szczytowski

Bank_ywnoci_podsumowanie_-_032021r.jpg

Gmina Rusiec uzyskała dofinansowanie w kwocie 1.899.652,00 zł na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z powyższym, umowa o przyznanie pomocy przez Samorząd Województwa Łódzkiego na realizację operacji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec”została podpisana w dniu 19 marca 2021 r. przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Zbigniewa Ziembę i Wójta Gminy Rusiec Damiana Szczytowskiego.
____________________
Inwestycja będzie realizowana dwuetapowo w obrębie poniższych ulic:
I Etap do 06.2022 r.:
✔ ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Wieluńską,
✔ ul.Wieluńska tj. od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego,
✔ ul. T. Kościuszki.
II Etap do 06.2023 r.:
✔ ul. Wieluńska od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do mostu,
✔ ul. Mickiewicza do ośrodka zdrowia,
✔ ul.Konopnickiej.
____________________
Gmina Rusiec na ww. cel złożyła również wniosek o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i otrzymała dofinansowanie w kwocie 855.000,00 zł.
 
Dofinansowanie_na_kanalizacj_i_wodocig-_202103.jpg