ulotka na stron ug.jpg

W okresie od dnia 2 lutego 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. (z wyłączeniem dni świątecznych) przeprowadzona zostanie na obszarze województwa łódzkiego kwalifikacja wojskowa (w załączeniu Obwieszczenie Nr 1/2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku na obszarze województwa łódzkiego).

Kwalifikacji wojskowej w 2015 r. podlegają:

· mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, tj. urodzeni w roku 1996;

· mężczyźni od 20 do 24 roku życia tj. urodzeni w latach 1995 – 1991, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

· kobiety urodzone w latach 1991–1996 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 320);

· osoby urodzone w latach 1994- 1995, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

· osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej zameldowane na terenie Gminy Rusiec na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące zgłaszają się do Powiatowej Komisji Lekarskiej, z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej 66 (Bursa Szkolna) w dniu 20 marca 2015 r. (piątek) od godziny 8:00.

U W A G A ! ! !

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej OBOWIĄZKOWO należy ze sobą zabrać:

· DOWÓD OSOBISTY (lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem)

· 1 fotografię do książeczki wojskowej o wymiarach 3x4 cm,

· Świadectwa ukończonych szkół,

· Zawiadomienie ze szkoły potwierdzające pobieranie nauki,

· Dokumentację dotycząca aktualnego stanu zdrowia, (jeżeli taka istnieje),

· Prawo jazdy (w przypadku posiadania).

Wyżej wymienione dokumenty są WARUNKIEM przystąpienia do kwalifikacji wojskowej!!!

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie_1_2015.pdf)obwieszczenie_1_2015.pdf[ ]81 kB

dzien kobiet 2015

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0 poz. 518 ze zm.) WÓJT GMINY RUSIEC podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykazem objęty jest udział 3/4 w nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Jastrzębice, gm. Rusiec, składającej się z działek oznaczonych nr ewidencyjnym:

867/1 o pow. 0,1500 ha,
867/4 o pow. 2,1900 ha.

Powyższa nieruchomość ma uregulowany stan prawny i urządzoną księgę wieczystą o numerze PT1B/00068604/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie. Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, parter pokój nr 7, telefon: 043 6766044.

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Dariusz Woźniak

 

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0 poz. 518 ze zm.) WÓJT GMINY RUSIEC podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykazem objęty jest udział 3/4 w nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Jastrzębice, gm. Rusiec, składającej się z działek oznaczonych nr ewidencyjnym:

  1. 867/1 o pow. 0,1500 ha,
  2. 867/4 o pow. 2,1900 ha.

Powyższa nieruchomość ma uregulowany stan prawny i urządzoną księgę wieczystą o numerze PT1B/00068604/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie. Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, parter pokój nr 7, telefon: 043 6766044.

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Dariusz Woźniak