W związku z próbą wyłudzenia pieniędzy metodą „na wnuczka”, do której doszło 18.11.2021 w naszej gminie, apelujemy o szczególną ostrożność w przekazywaniu wszelkich danych osobowych i osobistych informacji!

Należy mieć na uwadze, że żadne wyłudzenia nie są przypadkowe. Przestępcy, czyli tzw. „kurierzy” przed przystąpieniem do ataku, gromadzą informacje na temat ofiary np. imiona członków rodziny, informacje na temat tego gdzie pracują, w jakich godzinach nie ma ich w domu, gdzie znajdują się w tym czasie itp., aby w trakcie próby wyłudzenia pieniędzy brzmieć wiarygodne.

Przestępcy dzięki zgromadzonym informacjom wiedzą, kiedy ofiara zostaje sama w domu i gdzie przebywają najbliższe osoby dzięki temu w rozmowie powołują się na fakty np. „Nie dzwoń do Jana, bo jest teraz w kościele” itp. Taka sytuacja miała miejsce miniony weekend w Ruścu. Osoba, która próbowała wyłudzić kilkadziesiąt tysięcy, powoływała się na członków rodziny (imiennie) oraz znała i podała miejsce, gdzie w tym czasie przebywają.

Wszelkie próby wyłudzeń należy zgłaszać na policję, skąd przekazywane są do działu kryminalnego zajmującego się cyberprzestępczością. Zgłoszenia zwiększają szanse na zidentyfikowanie przestępców, ponieważ prędzej czy później taka grupa przestępcza zalicza „wpadkę”.

Chrońcie swoich bliskich, a w szczególności swoje dane osobowe i informacje o sobie.

Uwaga.jpg

Przewodniczący Rady Gminy Rusiec Rafał Rabenda zaprasza mieszkańców na cotygodniowe dyżury.

Odbywają się one w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 – 14.00 w biurze Rady Gminy (ul. Wieluńska 35, pok. 19; tel: 43 676 60 11 wew. 235).

Spotkania będą dobrą okazją do zgłoszenia interwencji i porozmawiania na tematy ważne dla mieszkańców gminy. Przewodniczący RG Rusiec bardzo chętnie odpowie na Państwa pytania.

Rafał_Rabenda.jpg

AZBEST.jpg

Zlote_Gody_2021r.jpg
 
Każda rocznica ślubu jest okazją do świętowania, jednak Złote Gody to wyjątkowy jubileusz tak, jak wyjątkowe są osoby, które 50 lat temu wypowiadając sakramentalne „tak” z ufnością przyrzekały sobie dzielić razem dobre i złe chwile. Właśnie tę niezwykłą rocznicę świętowały 34 małżeństwa z terenu gminy Rusiec.
 
W dniu 24 października 2021 r. w Kościele Nawiedzenia N.M.P. w Ruścu została odprawiona Msza Święta w intencji Jubilatów, w gronie których znaleźli się:
Salomea i Ryszard Kulak (1966)
Jadwiga i Kazimierz Stacewicz (1968)
Halina i Wacław Rojszczak (1968)
Wacława i Zdzisław Jaworscy (1968)
Matylda i Hieronim Raszewscy (1968)
Lucyna i Eugeniusz Kubiak (1969)
Stefania i Stanisław Ziółkowscy (1969)
Janina i Zygmunt Moszyńscy (1969)
Bożena i Ryszard Manikowscy (1969)
Krystyna i Andrzej Adamczyk (1969)
Helena i Franciszek Bednarczyk (1969)
Wiesława i Stefan Zimni (1969)
Marianna i Józef Krajewscy (1969)
Teresa i śp. Tadeusz Matynia (1969)
Teofila i Kazimierz Moszyńscy (1970)
Ewa i Zenon Cybułka (1970)
Marianna i Edward Studzińscy (1970)
Alina i Wiesław Chojak (1970)
Wiesława i Henryk Banasiak (1970)
Czesława i Mirosław Polewiak (1970)
Marianna i Wiesław Szataniak (1970)
Stanisława i Stanisław Rogalewicz (1970)
Irena i Adam Skupińscy (1970)
Irena i Edward Nykiel (1970)
Irena i Stanisław Cybułka (1970)
Marianna i Jerzy Ścigała (1970)
Marianna i Edward Strzelczyk (1971)
Janina i Dominik Płóciennik (1971)
Bogusława i Stanisław Kamieniak (1971)
Jadwiga i Bogdan Bujko (1971)
Czesława i Zbigniew Płuciennik (1971)
Alina i Mirosław Kaczmarek (1971)
Danuta i Jerzy Cywińscy (1971)
Halina i Jerzy Majchrzak (1971)
 
Główna uroczystość z okazji Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego „Złotych Godów” odbyła się 29 października 2021 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu. Podczas wydarzenia serdeczne gratulacje i życzenia Jubilatom złożył Wójt Gminy Rusiec Damian Szczytowski oraz zaproszeni goście. Parom świętującym zacną rocznicę zostały wręczone Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także okolicznościowe dyplomy, kwiaty i upominki. Nie zabrakło także tortu, symbolicznego toastu oraz wspólnie odśpiewanego „Sto lat!”. Spotkanie uświetnili swoim występem podopieczni GOK w Ruścu. Utwory muzyczne przywołały Jubilatom piękne wspomnienia, a niektórych nawet poderwały do tańca.
 
Małżeństwom, które nie mogły dotrzeć na uroczystość, Wójt w najbliższym czasie złoży wizytę, by osobiście przekazać życzenia oraz odznaczenia wraz z upominkami.
 
Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia oraz miłości na kolejne wspólne lata. Jesteście Państwo pięknym przykładem dla młodych pokoleń wstępujących w związek małżeński.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY RUSIEC

z dnia 17.11.2021 r.

 

Działając na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 j. t.), w związku z podjęciem uchwały nr XXXVII/315/2010 Rady Gminy Rusiec z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia „Regulaminu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”,

Wójt Gminy Rusiec

ogłasza:

konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rusiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag w kwestii realizacji programu współpracy Gminy Rusiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Konsultacje rozpoczynają się 17 listopada i trwają do 25 listopada 2021 r. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wyrażać swoje opinie w formie pisemnego zgłaszania, które należy przesłać w formie elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy, adres: ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec.

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia, z jednoczesną akceptacją realizacji przedstawionego projektu Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rusiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Wójt zajmie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzędu Gminy Rusiec oraz przedstawi sprawozdanie Radzie Gminy Rusiec.

Projekt Uchwały oraz formularz zgłoszenia opinii znajdują się w załączeniu do niniejszej informacji.

Sporządziła: Marta Krasowska

                                                                                                                  Wójt Gminy Rusiec

                                                                                                               /-/ Damian Szczytowski

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r..doc)Formularz do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r..doc[Formularz do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.]30 kB
Pobierz plik (Projekt Programu Współpracy na 2022 r..doc)Projekt Programu Współpracy na 2022 r.[Projekt Programu Współpracy na 2022 r.]96 kB