plakat_PSR_mały.jpg

POWSZECHNY SPIS ROLNY będzie przeprowadzany w całej Polsce w okresie

od 1 września do 30 listopada 2020 roku

i obejmie wszystkie gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce.

Spis będzie przeprowadzany w jednej z trzech form:

- samospisu dokonywanego przez rolnika internetowo,

- wywiadu telefonicznego z rachmistrzem,

- osobistej wizyty rachmistrza w gospodarstwie.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

informacja_o_wywieszeniu_wykazu-1.jpg

202007_-_RDK.png

22_sierpnia_-_plakat.jpg

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.laboratoriumwolnosci.pl