ARiMR do 6 listopada br. przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią COVID-19. Organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne zainteresowane nieodpłatnym wykorzystaniem kwiatów, mogły zgłaszać się do biur powiatowych ARiMR celem złożenia deklaracji w tej sprawie do dnia 12 listopada br.
_________________________________
W celu wsparcia lokalnych przedsiębiorców, do akcji włączyli się:
✔️Urząd Gminy w Ruścu,
✔️Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu,
✔️Koło Gospodyń Wiejskich w Prądzewie,
✔️Koło Gospodyń Wiejskich w Antoninie,
✔️Koło Gospodyń Wiejskich w Jastrzębicach.
Ponad 200 doniczek z kolorowymi chryzantemami udekorowało Urząd Gminy w Ruścu wraz z instytucjami podległymi oraz miejsca istotne kulturowo dla mieszkańców.
 
Chryzantemy_2020.jpg
 

W dniu jutrzejszym będziemy obchodzić Święto Niepodległości. Jest to wyjątkowy dzień, w którym czcimy pamięć o odzyskaniu autonomii przez Polskę po 123 latach zaborów. 

_______________________________________
Dotychczas mieliśmy możliwość uroczyście świętować 11 listopada w duchu patriotyzmu. Z sentymentem wspominamy wydarzenia z ostatnich dwóch lat - podniosłe odegranie Mazurka Dąbrowskiego przez Amatorską Orkiestrę Dętą im. Karola Namysłowskiego w Ruścu, czy też wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w kościele parafialnym w Ruścu. W roku bieżącym, z oczywistych względów nie możemy się zgromadzić, by celebrować ten dzień. Zachęcamy Państwa do wywieszenia biało - czerwonej flagi oraz uczczenia chwilą zadumy naszych rodaków, przodków, którzy walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny. Ponadto w samo południe zaśpiewajmy Mazurka Dąbrowskiego, czy to w domu przed telewizorem, podczas jazdy samochodem czy spaceru. Nieważne gdzie, ważne jest to, żebyśmy mimo trudnego czasu potrafili się nadal jednoczyć.
_______________________________________
Zamieszczamy link do filmu z uroczystych obchodów Święta Niepodległości w Gminie Rusiec w 2018 roku:
fc34f61d23b74be53ee07d469bd32064_L.jpg

Od poniedziałku 9 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 5 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 5 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej rolnicy mieli na wypełnienie samospisu 14 dni od daty pierwszego skutecznego logowania. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia spisu czas na wypełnienie samospisu został ograniczony do 5 dni.

 

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br.

202011_-_Zamknicie_bibliotek_9-2712-pena_inf.jpg

w_Jerzy_Gajda.jpg