Nowy-Dokument-programu-Microsoft-Word.jpg
spis_rolny2020.png

Gminny Komisarz Spisowy w Ruścu przypomina o trwającym do 30 listopada br. Powszechnym Spisie Rolnym. Udział w Spisie jest obowiązkowy. Przez cały okres trwania spisu rolnego możliwe jest dokonanie samospisu internetowego.

Jeśli nie dokonali Państwo jeszcze samospisu internetowego należy spodziewać się wizyty bezpośredniej Rachmistrza terenowego bądź kontaktu telefonicznego Rachmistrza, dzwoniącego spod numeru 22 666 – 66 – 62 lub 22 799 – 99 – 99. Prosimy o odbieranie telefonów z tych numerów.

Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Więcej informacji na temat spisu dostępnych jest na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz pod nr telefonu infolinii GUS: 22 279 – 99 – 99, a także w Gminnym Biurze Spisowym w Ruścu: 43 676 6011, wew. 25.

Polowania_zbiorowe_PRZEPIRKA_2020-1.jpg

202010_-_Dzie_Edukacji_Narodowej.png

Zapraszam mieszkańców Gminy Rusiec do udziału w projekcie „Pod biało-czerwoną", który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag dla gmin w całej Polsce w celu uczczenia 100 – lecia wiktorii odniesionej w Bitwie Warszawskiej.
_______________________
✔️Warunkiem przystąpienia do projektu jest uzyskanie poparcia 100 mieszkańców naszej gminy wyrażonego poprzez wypełnienie krótkiego formularza na stronie: https://bialoczerwona.www.gov.pl/
_______________________
✔️ Akcja trwa do dnia 11 listopada 2020 r. do godz. 23:59.
✔️ Komisja Projektowa do dnia 29 listopada 2020 r. podejmie decyzję o zakwalifikowaniu gminy do udziału w projekcie.
_______________________
To Państwa zapał i zaangażowanie przyczynią się do przyznania Gminie Rusiec środków finansowych na zakup masztu i flagi, którą z dumą będziemy eksponować. Pokażmy jak ważny jest dla nas patriotyzm, symbole narodowe, o które walczyli oraz którymi uhonorujemy Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Zachęcam do włączenia się w/w inicjatywę.

_______________________
Wójt Gminy Rusiec
/-/Damian Szczytowski

_______________________
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona