Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu / nie figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Rusiec, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec

pokój nr 11 - I piętro

Wymagane opłaty:

Brak

Sposób załatwienia sprawy:

- osobiście: w poniedziałek 9.00 – 17.00; wtorek - piątek 7.30 - 15.30,

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Termin rozpatrzenia sprawy:

- realizacja następuje w tym samym dniu,

- wnioski złożone korespondencyjnie - zgodnie z kolejnością wpływających pism, w terminie niezwłocznym.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 436766011 wew. 224

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax 43 67 66 290

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 246 poz. 1819 r.)