Uprzejmie zapraszam na obrady VI Sesji, która odbędzie się 23 czerwca 2015 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ruścu o godz. 10:00.

Załączniki:
Pobierz plik (lawnicy.pdf)lawnicy.pdf[ ]1902 kB

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rusiec.

"Program współpracy Gminy Rusiec

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok"