OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 16.02.2017 r. pod numerem 26536 - 2017

 

Wójt Gminy Rusiec

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

"Zakup służbowego samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Ruścu"

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY]180 kB
Pobierz plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf[INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT]162 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania wszyscy Wykonawcy.pdf)Odpowiedzi na pytania wszyscy Wykonawcy.pdf[Odpowiedzi na pytnia]176 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf[OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA]166 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf)OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU]196 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[SIWZ]341 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA]132 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.docx)Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.docx[ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY]18 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - wykluczenie z postępowania.docx)Załącznik nr 3 - wykluczenie z postępowania.docx[ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCY PRZESŁANEK WYKLUCZENIA]17 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - spełnienie warunków.docx)Załącznik nr 4 - spełnienie warunków.docx[ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCY SPEŁNIENIA WARUNKÓW]17 kB
Pobierz plik (załącznik nr 5 Zobowiązanie_podmiotów_trzecich.docx)załącznik nr 5 Zobowiązanie_podmiotów_trzecich.docx[ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR OŚWIADCZENIA ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW TRZECICH]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6-Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 6-Projekt umowy.pdf[ZAŁĄCZNIK NR 6 - PROJEKT UMOWY]225 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx)Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx[ZAŁĄCZNIK NR 7 - WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 8 do SIWZ - PARAMETRY OFEROWANEGO SAMOCHODU.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ - PARAMETRY OFEROWANEGO SAMOCHODU.docx[ZAŁĄCZNIK NR 8 - PARAMETRY OFEROWANEGO SAMOCHODU]21 kB