OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 30.10.2017 r. pod numerem 608839-N-2017

Wójt Gminy Rusiec

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

"Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rusiec na okres od 01.03.2018 r. do 29.02.2020 r."

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]2685 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania-1.pdf)Odpowiedzi na pytania-1.pdf[ODPOWIEDZI NA PYTANIA]785 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500074501-N-2017.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500074501-N-2017.pdf[ ]161 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu nr 608839-N-2017.pdf)ogłoszenie o zamówieniu nr 608839-N-2017.pdf[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU]226 kB
Pobierz plik (Protokół otwarcia ofert.pdf)Protokół otwarcia ofert.pdf[PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT]717 kB
Pobierz plik (SIWZ.docx)SIWZ.docx[SIWZ]75 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.xlsx)Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.xlsx[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA]31 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ.docx)Załącznik nr 2 do SIWZ.docx[ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ]51 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty.doc[ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY]56 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SIWZ- Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.docx)Załącznik nr 4 do SIWZ- Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.docx[ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE]27 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx)Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx[ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA]22 kB