Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Dostawa

NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

"Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych należących do Gminy Rusiec w 2020 roku.".

Znak sprawy: PN 3/2019