Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową (modernizacją) Stacji Uzdatniania Wody w Ruścu”

Znak sprawy: PN 7/2020

Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Rusiec - Kuźnica o długości około 1000 m”

Znak sprawy: PN 5/2020

Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz. nr ewid. 543, 548, obręb Dąbrowa Rusiecka”

Znak sprawy: PN 4/2020