Komisja Rewizyjna:

1) Adam Chwastowski – przewodniczący Komisji

2) Jacek Wilczyński – zastępca przewodniczącego Komisji

3) Aneta Ciężka – członek Komisji

4) Andrzej Cywiński – członek Komisji

5) Paweł Szymczak – członek Komisji


 

Komisja skarg, wniosków i petycji:

1) Andrzej Cywiński - przewodniczący Komisji

2) Bogumił Bogusławski - zastępca przewodniczącego Komisji

3) Mirosław Wlaźlak - członek

Komisja Gospodarczo - Budżetowa:

1) Bogumił Bogusławski – przewodniczący Komisji

2) Robert Dziedzic – zastępca przewodniczącego Komisji

3) Malwina Bartosik – członek Komisji

4) Adam Chwastowski – członek Komisji

5) Józef Szczepanik – członek Komisji

 
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych:

1) Jacek Wilczyński – przewodniczący Komisji

2) Andrzej Cywiński – zastępca przewodniczącego Komisji

3) Józef Szczepanik – członek Komisji

4) Radosław Bieniek – członek Komisji

5) Paweł Skrzydlewski – członek Komisji

 
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Ochrony Zdrowia:

1) Aneta Ciężka – przewodniczący Komisji

2) Jacek Wilczyński – zastępca przewodniczącego Komisji

3) Robert Dziedzic – członek Komisji

4) Paweł Skrzydlewski – członek Komisji

5) Wojciech Foręc – członek Komisji

Komisja Inwentaryzacyjna:

1) Paweł Skrzydlewski – przewodniczący Komisji

2) Robert Dziedzic – zastępca przewodniczącego Komisji

3) Adam Chwastowski – członek Komisji

4) Józef Szczepanik – członek Komisji

5) Wojciech Kozieł – członek Komisji

 
Komisja ds. Bezpieczeństwa

1) Józef Szczepanik – przewodniczący Komisji

2) Bogumił Bogusławski – zastępca przewodniczącego Komisji

3) Paweł Skrzydlewski – członek Komisji

4) Andrzej Cywiński – członek Komisji

5) Wojciech Foręc – członek Komisji