ANTONINA – 25 kwietnia 2023 r.

SOŁTYS: Bogdan Wątroba

RADA SOŁECKA:
Łukasz Cywiński – przewodniczący
Kazimierz Włodarczyk
Ryszard Truchlewski

 

ANDRZEJÓW – 2 marca 2023 r.

SOŁTYS: Elżbieta Telinga

RADA SOŁECKA:
Sylwia Szydło – przewodnicząca
Weronika Głąb
Jan Leszczyński
Elżbieta Włodarczyk

 

ALEKSANDRÓW – 23 kwietnia 2023 r.

SOŁTYS: Łukasz Sikora

RADA SOŁECKA:
Anna Pająk – przewodnicząca
Aleksandra Mateusiak
Iwona Sztandera

 

ANNOLESIE – 16 marca 2023 r.

SOŁTYS: Piotr Bednarek

RADA SOŁECKA:
Aneta Bednarek – przewodniczący
Elżbieta Pawlak

Elżbieta Majchrzak

Wioletta Grzejdziak

Agnieszka Pierkoś

 

DĄBROWA RUSIECKA – 19 marca 2023 r.
SOŁTYS: Ewa Kozieł

RADA SOŁECKA:
Anna Sądej – przewodniczący
Iwona Obiegła
Rafał Kozieł
Patrycja Płaczek
Sylwester Banasiak
Jerzy Kołodziejczyk

 

DĘBINA – 27 marca 2023 r.

SOŁTYS: Krzysztof Wójcikowski

RADA SOŁECKA:
Marek Freus – przewodniczący
Wojciech Kubera
Krzysztof Jastrząbek
Piotr Strychalski

 

DĘBY WOLSKIE – 19 marca 2023 r.

SOŁTYS: Karolina Siwiaszczyk

RADA SOŁECKA:
Marek Słomian – przewodniczący
Katarzyna Smolarek
Halina Bogusławska
Joanna Hadryś
Milena Siwiaszczyk

 

JASTRZĘBICE  - 18 marca 2023 r.

SOŁTYS: Patryk Lubiak

RADA SOŁECKA:
Sabina Tyka – przewodniczący
Marcel Krasowski
Marcin Śmiałkowski
Zofia Surma
Ola Cywińska

 

KORABLEW – 1 marca 2023 r.

SOŁTYS: Agnieszka Dziewanda

RADA SOŁECKA:
Katarzyna Kusiak
Jan Krysiak
Marta Stępnik
Adrian Sakrajda
Dorota Fułczyńska

 

KUŹNICA – 28 marca 2023 r.

SOŁTYS: Natalia Szymańska

RADA SOŁECKA:
Krzysztof Papuga – przewodniczący
Małgorzata Wlazłowska
Stanisław Rogalewicz
Barbara Moszyńska

 

MIERZYNÓW – 12 marca 2023 r.

SOŁTYS: Marek Płóciennik

RADA SOŁECKA:
Grzegorz Drzazga – przewodniczący
Marta Brożyna
Ewa Wyrwas

 

NOWA WOLA – 22 kwietnia 2023 r.

SOŁTYS: Paweł Szymczak

RADA SOŁECKA:
Dariusz Struzikowski – przewodniczący
Kamil Szymczak
Michał Rajs

 

PRĄDZEW – 6 marca 2023 r.


SOŁTYS: Bożena Mularczyk

RADA SOŁECKA:
Krystian Gajda – przewodniczący
Marzena Frysiak
Jadwiga Jurczyk
Wioleta Kwaśniak
Monika Janowska

 

RUSIEC I  - 8 maja 2023 r.


SOŁTYS:  Anna Iwanicka

RADA SOŁECKA:
Krzysztof Ławniczek – przewodniczący
Grażyna Kamieniak
Joanna Miksa
Małgorzata Cybułka
Aneta Ciężka

 

RUSIEC II – 18 marca 2023 r.


SOŁTYS: Justyna Miksa

RADA SOŁECKA:
Maciej Pluta – przewodniczący
Dariusz Ochocki
Krzysztof Buczek
Robert Wieczorek
Aleksandra Pluta-Czajka

 

WINCENTÓW  – 15 marca 2023 r.

SOŁTYS: Anna Chinalska

RADA SOŁECKA:
Anita Skorupa– przewodnicząca
Roman Włodarczyk
Krzysztof Szczytowski
Agnieszka Puchała
Justyna Kałuziak

 

WOLA WIĄZOWA – 27 kwietnia 2023r.

SOŁTYS: Marta Budzisz

RADA SOŁECKA:
Elżbieta Lenart – przewodnicząca
Piotr Kuropatwa – zastępca
Justyna Budzisz
Żanna Banasiak
Magdalena Góra
Wacław Ochocki

 

ZAKUROWIE – 22 kwietnia 2023 r.

SOŁTYS: Marcin Małecki

RADA SOŁECKA:
Dorota Leśnik – przewodnicząca
Małgorzata Cywińska
Iwona Małecka
Małgorzata Szczecińska

 

ZALASY – 14 marca 2023 r.

SOŁTYS: Sławomir Mizera

RADA SOŁECKA:
Dariusz Biniecki – przewodniczący
Żaneta Wiśniewska
Agnieszka Cajgler
Zdzisław Urbaniak
Grzegorz Kałużny

 

KRASOWA – 20 kwietnia 2023r.


SOŁTYS: Elżbieta Mrozowska


RADA SOŁECKA:

Małgorzata Michalak – przewodnicząca
Helena Jędrasiak
Przemysław Studziński
Dariusz Kwieciński

Wioletta Błaszczyk