Wójt Gminy Rusiec

Damian Piotr Szczytowski

Pełni funkcję Wójta Gminy Rusiec od dnia 20 listopada 2018 r.