Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Piece, odpady komunalne …. W lipcu rozpoczną się kontrole

3 lipca, 2024

W lipcu upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Rusiec rozpoczną kontrole w zakresie m.in.: źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz posiadania kompostownika domowego.

W związku z obowiązkiem przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz wytycznymi zawartymi w uchwale antysmogowej i Programie Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej, pracownicy Urzędu Gminy będą przeprowadzać kontrole z zakresu przestrzegania i stosowania ww. przepisów. Będą dokonywane m.in. oględziny kotłowni, miejsca przechowywania opału oraz urządzenia grzewczego.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości właściciel budynku będzie zobowiązany do ich usunięcia i poddany powtórnej kontroli. Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów  uchwały antysmogowej, może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Kontrolujący, może również skierować wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł.

Dla sprawdzenia poprawności funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także zasadności udzielanych ulg za posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów, Wójt Gminy Rusiec informuje, iż upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy rozpoczynają kontrole nieruchomości. W przypadku właścicieli, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów, weryfikacji poddane zostanie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.

Weryfikacji będzie podlegała również zgodność liczby osób zadeklarowanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym.

Więcej szczegółów w załączniku.