Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

28 czerwca, 2024

Gmina Rusiec przystąpiła do realizacji programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów’’ w ramach Modułu II.

Wójt Gminy Rusiec podpisał umowę na otrzymanie środków z dotacji celowej budżetu państw na realizację powyższego zadania w kwocie 9 361,00 zł. Całkowity koszt realizacji programu wynosi 11 702,00 zł. z czego 2 341,00 zł stanowi wkład własny gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu będzie realizował Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów‘’ na rok 2024 w Module II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy. Ponadto poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość”.

Jest to nowoczesna forma sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które korzystają z usług opiekuńczych jak i tych, u których nieprzewidywalność stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W ramach programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa‘’, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu, ul. Wieluńska 72, osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 43 676-60-25.