W dniu 20.10.2021r. w Urzędzie Gminy Rusiec nastąpiło podpisanie umowy z firmą SANEL Zaniewicz Sp. j. Wykonawcą zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec, Gmina Rusiec - formuła zaprojektuj i wybuduj”.
___________________________________
Inwestycja będzie realizowana dwuetapowo w obrębie poniższych ulic:
 
I Etap do 09.2022 r.:
  • ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Wieluńską do przejazdu kolejowego,
  • ul. Wieluńska tj. od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego,
  • ul. T. Kościuszki.

II Etap do 06.2023 r.:

  • ul. Wieluńska od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do mostu,
  • ul. Mickiewicza do ośrodka zdrowia,
  • ul. Konopnickiej.
Inwestycja współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
przebudowa.jpg