GOPS_logo.jpg

W związku ze wzrostem kryterium dochodowego w pomocy społecznej, przypominamy zainteresowanym, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu prowadzi kwalifikację mieszkańców do uzyskania bezpłatnej pomocy żywnościowej w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021”.

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku kryteria wynoszą:

- 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

- 1 320 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Zainteresowanych otrzymaniem pomocy zapraszamy do GOPS w Ruścu, celem wypełnienia wniosku, w terminie do 28.02.2022 r.

Dodatkowych informacji na temat programu udzielają pracownicy GOPS pod numerami telefonów: (43) 67 66 025, 797 117 739.

Bank_żwyności_logo.jpg