W sobotę w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia, który ma przebiegać przez teren naszej Gminy.W sobotę w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia, który ma przebiegać przez teren naszej Gminy.

Podczas spotkania pełnomocnicy Polskiej Spółki Gazownictwa przedstawili podstawowe informacje nt. inwestycji, korzyści wynikających z wybudowania gazociągu, rozwiązań wykonawczych, które będą zastosowane podczas budowy, ograniczeń. Był też czas na konsultacje indywidualne z mieszkańcami.
________________________________
Zgodnie z projektem nitka gazociągu ze stacji rozprężnej w Grudnej (gm. Szczerców) przebiegać będzie wzdłuż drogi krajowej nr 74 w kierunku naszej gminy. Dalej przebiegać będzie ulicami: Wieluńską (do Dworcowej), Koniecpolskiego, Kwiatową, Cichą, Sosnową, Piaskową, Południową, Kilińskiego, Zieloną, Polną, Dąbrowskiego, Mickiewicza oraz przez Jastrzębice do granicy z gminą Kiełczygłów. Inwestor dopuszcza możliwości rozbudowy gazociągu.
________________________________
Inwestycja zapewni dostawy gazu dla wszystkich zainteresowanych odbiorców, znajdujących się na jej trasie: zarówno dla odbiorców indywidualnych, przedsiębiorstw, czy placówek użyteczności publicznej.
Wiele gmin stara się, by jej mieszkańcy mieli dostęp do gazociągu. Wierzymy, że współpraca z gminą Rusiec zakończy się szczęśliwym finałem – mówi Emilia Sitarek, pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa.
________________________________
Według PSG same prace nad położeniem około 30-kilometrowego gazociągu potrwają kilka miesięcy. Kiedy się rozpoczną? Uzależnione jest to od uzyskania przez inwestora zgód wszystkich właścicieli działek, które znajdują na trasie planowanego przebiegu gazociągu. W przypadku Gminy Rusiec dotyczy to około 200 właścicieli (warto dodać, że każdemu z nich przysługuje rekompensata finansowa).

Gazociąg.jpg