Rada Gminy Rusiec udzieliła wójtowi Damianowi Szczytowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 rok.
28 lipca odbyła się sesja rady gminy, podczas której wójt przedstawił „Raport o stanie Gminy”, podsumowujący działalność w poprzednim roku. Przed podjęciem decyzji radni zapoznali się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o pozytywnym zaopiniowaniu z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2021 rok. Sprawozdanie wójta pozytywnie oceniła również Komisja Rewizyjna i przedstawiła Radzie Gminy Rusiec wniosek o udzielenie wójtowi Damianowi Szczytowskiemu absolutorium.
Za uchwałami w sprawie wotum zaufania i absolutorium zagłosowało 12 radnych, czyli wszyscy obecni na sesji.
Absolutorium jest formą kontroli Rady Gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta. Czwartkowe głosowanie było potwierdzeniem, że Wójt Gminy Rusiec prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze.
Wójt Damian Szczytowski dziękując, podkreślił, że osiągnięcia z 2021 roku nie byłyby możliwe, gdyby nie dobra współpraca z radnymi, sołtysami, mieszkańcami, a także pracownikami Urzędu Gminy na czele z Panią Skarbnik, Aleksandra Bartkowiak.
 
296232359_1656536888035287_4392513888783837408_n.jpg