W Urzędzie Gminy w Ruścu doszło do podpisania umowy z firmą Rafalin sp. z o.o., wykonawcą zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy drogami gminnymi nr 103008E i nr 101026E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka”.

Podpisy pod umową złożyli: ze strony Gminy Rusiec - wójt Damian Szczytowski i skarbnik Aleksandra Bartkowiak, ze strony wykonawcy Artur Rogulski, prezes zarządu Rafalin sp. z o.o.

To kolejna droga wewnętrzna w naszej Gminie Rusiec – po Sówkach w 2020 roku i Antoninie w 2021 roku na której przebudowę pozyskaliśmy dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” - mówi wójt Damian Szczytowski.

Projekt przewiduje przebudowę drogi tj. wykonywanie robót, w których wyniku nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej szerokości 3,5 m na długości 457 m oraz poboczy ulepszonych z tłucznia kamiennego szerokości 0,75 m, wraz ze zjazdem z drogi gminnej nr 103008E.

Wykonawca na zakończenie inwestycji ma 45 dni (od dnia podpisania umowy). Oferta, jaką w przetargu złożyła zwycięska firma, opiewa na 242.270,27 zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego to 56.570,00 zł.

DO_publikacji.jpgMapka.jpg