Uprzejmie zapraszam na obrady LXXI Sesji Nadzwyczajnej, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ruścu o godz. 16.00.

 

    Porządek obrad LXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec:

 

1. Otwarcie obrad LXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie prawomocności Sesji Nadzwyczajnej.

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec na lata 2023 – 2031,

2) zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2023.

5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad LXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

 

                                        Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rusiec

                                        /-/ Robert Dziedzic

Załączniki:
Pobierz plik (Obowiązek informacyjny obrady Rady Gminy Rusiec.pdf)obowiązek informacyjny RODO[ ]1228 kB
Pobierz plik (porządek.pdf)Porządek obrad[ ]48 kB