INFORMACJA !!!

Od 02.01.2015 r. do 31.01.2015 r. trwa nabór uczestników do Projektu

"Aktywni w Gminie Rusiec" na rok 2015

Projekt skierowany jest głównie do :

• mieszkańców Gminy Rusiec,

• osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo ,

• osób posiadających nisko hektarowe gospodarstwa rolne, które opłacają składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS,

• osób będących w wieku aktywności zawodowej,

• osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ruścu.

Niewymagane jest zarejestrowanie jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy!

Głównym celem projektu jest możliwość ukończenia szkoleń

i kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, które ułatwią znalezienie pracy.

Wszelkie informacje dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Ruścu, ul Wieluńska 72, 97-438.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w siedzibie GOPS (posterunek policji) lub pod nr telefonu (43) 676-60-25