Uprzejmie zawiadamiam, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 31 grudnia 2014 r., poz. 4782 ukazała się Informacja Starosty Bełchatowskiego, że projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowany w ramach modernizacji, przeprowadzonej w obrębach: Mierzynów i Nowa Wola w gminie Rusiec, stał się z dniem 8 grudnia 2014 r. operatem ewidencji gruntów i budynków.