W 2022 roku po kolejny sołectwa z Gminy Rusiec ubiegały się o dofinansowanie w ramach programu „Sołectwo na plus” organizowanego przez Województwo Łódzkie. Jednym z trzech, które zyskały uznanie komisji oceniającej był wniosek sołectwa Dąbrowa Rusiecka.

Celem projektu było doposażenie zaplecza świetlicy do prowadzenia spotkań integracji społecznej w Dąbrowie Rusieckiej. Zakupiono grill gastronomiczny, zamrażarkę, frytkownicę, zestaw garnków i materiały dekoracyjne

Całość zadania wyniosła 14.009,28 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego to 12.000,00 zł.

 

Dąbrowa_Rusiecka_6.jpgDąbrowa_Rusiecka_1.jpgDąbrowa_Rusiecka_2.jpgDąbrowa_Rusiecka_3.jpgDąbrowa_Rusiecka_4.jpgDąbrowa_Rusiecka_5.jpg