Piękne słoneczne popołudnie, na snopkach ze słomy - wieńce dożynkowe. Bochen chleba, płody rolne i kwiaty ? to sceneria festynu dożynkowego w Ruścu, który odbył się 28.08.2016 r. Dla licznie przybyłych mieszkańców Gminy Rusiec był to czas świętowania. Popołudnie i wieczór upłynęły w miłej, radosnej atmosferze.
Podczas części oficjalnej uroczystości Wójt Gminy Rusiec - Dariusz Woźniak podkreślił trud rolniczej pracy i podziękował ludziom pracującym na roli za wysiłek.

?Dziękujemy Starostom Dożynek: p. Jadwidze Słomian i p. Jackowi Cywińskiemu za chleb upieczony z tegorocznego ziarna. Oby nam tego chleba nigdy nie zabrakło. Dziękujemy radnym, sołtysom i mieszkańcom sołectw, którzy przygotowali piękne wieńce dożynkowe. Czternaście delegacji zaprezentowało swoje artystyczne umiejętności. W przyszłym roku liczymy na dwadzieścia dożynkowych wieńców! Podziękowania kierujemy do pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Zakładu Gospodarki Komunalnej, strażaków, Amatorskiej Orkiestry Dętej im. Karola Namysłowskiego w Ruścu. Adresatem specjalnych podziękowań jest ks. Proboszcz Jan Furgała celebrujący mszę świętą dziękczynną.Dziękujemy wszystkim obecnym na uroczystości za tak liczny udział w Dożynkach Gminnych 2016.

Podziękowania należą się również wszystkim, którzy przyczynili się do tego, iż tegoroczne święto plonów było barwne, wesołe i atrakcyjne.?