W maju br. Urząd Gminy w Ruścu przeprowadził nabór wniosków na uzyskanie dotacji do usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rusiec. Dzięki staraniom władz samorządowych powyższe przedsięwzięcie w 100% zostało sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz z budżetu Gminy Rusiec. W wyniku przeprowadzonego postępowania z dotacji skorzystało 58 osób. U 50 właścicieli nieruchomości odebrano i zutylizowano wcześniej zdemontowany azbest, natomiast u pozostałych 8 oprócz transportu i utylizacji dokonano demontażu płyt azbestowych z dachów budynków. Zadanie zostało wykonane przez wyspecjalizowaną firmę, z którą gmina zawarła umowę.