Tegoroczny program wakacyjny, skierowany do mieszkańców gminy Rusiec, został wzbogacony o festyny sołeckie. Główny cel jaki przyświecał tego rodzaju spotkaniom to integracja społeczna w ramach wspólnoty wiejskiej.

Przy wsparciu finansowym z budżetu gminy, w organizację lokalnych imprez, włączyli się sołtysi, rady sołeckie, koła gospodyń, a także, co najważniejsze mieszkańcy poszczególnych sołectw. Wymagało to zaangażowania i poświęcenia swego czasu w kwestie organizacyjne oraz przygotowanie poczęstunku. Odzew ze strony mieszkańców przeszedł oczekiwania organizatorów. Festynom towarzyszyła rodzinna atmosfera, a zabawy trwały do białego rana. Inicjatywa z jaką wyszedł wójt, spotkała się z dużym entuzjazmem, a od festynu do festynu zyskiwała coraz większe grono uczestników.

Reasumując, duże fundusze nie świadczą o powodzeniu imprezy, lecz grono wspaniałych, aktywnych ludzi, które chce działać na rzecz swojej miejscowości organizując spotkanie w przyjaznej atmosferze. Organizacja takich przedsięwzięć jako zagospodarowanie wakacyjnego czasu wolnego jest bez wątpienia trafioną propozycją.