Do Urzędu Marszałkowskiego, Gmina Rusiec złożyła 4 wnioski o przyznanie pomocy finansowej jednostkom w formie dotacji celowej. GRANTY SOŁECKIE w wysokości 5 000 zł mogły zostać przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dofinansowanie otrzymał wniosek pn. ?Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Rusieckiej i organizacja Pikniku Rodzinnego? przygotowany we współpracy z Panią sołtys Ewą Kozieł. Wartość zadania wyniosła 6 989,33 zł, z czego 4 326,53 zł stanowiło dofinansowanie, a 2 662,80 zł to wkład własny.

Dzięki dotacji doposażono teren dla najmłodszych dwoma bezpiecznymi i funkcjonalnymi bujakami oraz dokonano zasadzenia 30 tui. Zagospodarowany plac stanowi przytulny zakątek, nie tylko dla małych milusińskich, ale również przyjazne miejsca dla wszystkich mieszkańców. To magiczne miejsce ulokowane wśród zieleni, wywołuje bezwarunkowe uśmiechy na twarzach najmłodszych mieszkańców sołectwa.

Kolejnym punktem zrealizowanym z grantu był Piknik Rodzinny. Spotkanie odbyło sie 6 listopada na terenie OSP w Dąbrowie Rusieckiej. Już na wstępie dźwięk syreny zaprosił uczestników do udziału w pokazie zręczności pożarniczej druhów. Na uczestników pikniku, a zwłaszcza na najmłodszych mieszkańców sołectwa czekało wiele atrakcji. Dzieci wraz z rodzicami mogły się wykazać umiejętnościami plastycznymi oraz sportowymi biorąc udział w licznych zabawach i konkursach z nagrodami. Dodatkowo obdarowano ich balonowymi upominkami i pięknymi malowidłami wykonanymi na buźkach. Kusząc m.in. zapachem jesiennego menu prosto z grilla, jak również cukierniczymi wyrobami, organizatorzy zachęcali do degustacji przygotowanych przez nich smakołyków.