Accessibility Tools

Skip to main content

365.297,00zł – DOFINANSOWANIE POZYSKANE NA USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RUSIEC

1 marca, 2020

W dniu 28 lutego 2020r. w siedzibie placówki Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie Wójt Gminy Rusiec – Damian Szczytowski podpisał umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu CUŚ dla Powiatu Bełchatowskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Gminę Rusiec reprezentowali również: Skarbnik Gminy – Aleksandra Bartkowiak, Kierownik GOPS – Małgorzata Włodarczyk.
_________________________
Realizacja projektu ma na celu pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych osób starszych, poprzez zatrudnienie w naszej gminie dwóch opiekunek. Realizacja projektu rozpocznie się 1 maja 2020r i będzie trwała do 31 stycznia 2023r.
_________________________
Całkowita wartość projektu wynosi 411.841,84zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 365.297,00zł oraz wkład własny Gminy – 46.544,84zł.