OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rusiec

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), uchwały Rady Gminy Rusiec Nr XXXII/270/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rusiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 marca 2018 r. poz. 1473) oraz uchwały Rady Gminy Rusiec Nr XXXV/291/2018 z dn. 24 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Rusiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 14 czerwca 2018 r. poz. 3075) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Ruścu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych a dzień 21 października 2018 r.

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych
w okręgu wyborczym

1.

Aleksandrów, Annolesie;

1

2.

Dęby Wolskie, Zalasy;

1

3.

Mierzynów, Wincentów;

1

4.

Nowa Wola;

1

5.

Wola Wiązowa;

1

6.

Prądzew, Zakurowie;

1

7.

Dąbrowa Rusiecka od nr 29 do nr 110A;

1

8.

Dąbrowa Rusiecka od nr 1 do 28A oraz od nr 111 do nr 140,
Dębina, Rusiec I: Żary;

1

9.

Korablew, Kuźnica;

1

10.

Andrzejów, Jastrzębice;

1

11.

Antonina, Rusiec II: Rusiec Kolonia;

1

12.

Rusiec I: Maliniec;

Rusiec II: ulice Mickiewicza, Rybna;

1

13.

Rusiec II: ulice: Dąbrowskiego, Dworcowa, Konopnickiej, Kościuszki, Wieluńska od nr 1 do 30a oraz od nr 32 do 54 (parzyste);

1

14.

Krasowa, Rusiec I: ulice Cicha, Leśna, Łąkowa, Koniecpolskiego, Krótka, Kwiatowa, Piaskowa, Słoneczna, Spacerowa, Targowa, Wieluńska od nr 56 do 96 oraz od nr 31 do nr 55 (nieparzyste), Żeromskiego;

1

15.

Rusiec I: Orzeł, ulice Kilińskiego, Polna, Południowa, Sosnowa, Zielona.

1

       Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Ruścu mieści się w Urzędzie Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, tel. 43/6766011 wew. 212

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                              WÓJT GMINY RUSIEC

                                                                                                                                                                DARIUSZ WOŹNIAK