Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/fair play.jpg'

4 grudnia 2009 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród i certyfikatów GMINA FAIR PLAY 2009. Miło nam poinformować, że w uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele władz naszej gminy, która w tym roku dołączyła do grona wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem.

Co wyróżnia "Gminy Fair Play"?

Tytuł ten otrzymują tylko te samorządy, które:

promują przejrzyste relacje z przedsiębiorcami i społecznością lokalną,

cenią sobie dobrą współpracę z biznesem i jest przy tym przyjazny dla inwestorów,

dbają o wypracowanie odpowiednich standardów obsługi przedsiębiorców poprzez wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy,

potrafią przyciągać nowych inwestorów,

promują inwestycje przyjazne środowisku i osobom niepełnosprawnym,

przestrzegają zasad rzetelności i uczciwości w relacjach z przedsiębiorcami.

KORZYŚCI DLA GMINY WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE :

możliwość nawiązania kontaktów z rzetelnymi przedsiębiorcami,

pozyskanie nowych inwestorów,

obiektywna weryfikacja gmin pod kątem spełnienia przez nie wymagań certyfikacyjnych,

budowa wizerunku gminy przyjaznej dla inwestorów,

rekomendacja od biznesu - uwiarygodnienie gminy,

deklaracja stosowania standardów etycznych, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców,

możliwość wymiany informacji, doświadczeń, nawiązania współpracy i kontaktów z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów.

"Gminy Fair Play" kreują dobre wzorce współpracy samorządów z przedsiębiorcami. Wzorce godne naśladowania przez wszystkie jednostki administracyjne w Polsce. Są to także gminy otwarte na nowe inicjatywy gospodarczo - inwestycyjne zapewniające przyjazny klimat dla inwestorów oraz profesjonalną obsługę inwestycyjną. Cieszymy się, że od tego roku również gmina Rusiec należy do najlepszych w Polsce.

fair play

Wójt Gminy oraz Przewodnicząca Rady Gminy podczas gali FAIR PLAY.