W związku z planowanymi inwestycjami na drogach powiatowych na terenie powiatu bełchaowskiego w 2019 roku, uprzejmie informujemy i ża V Sesji Rady Powiatu w Bełchatowie w budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki na reazliację następujących inwestycji drogowych na terenie naszej Gminy:

- 80.000,00zł "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 235m przy ulicy Dąbrowskiego w miejscowości Rusiec"

- 100.000zł "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika o długosci około 230m wraz z budową i wymianą kanalizacji deszczowej o łącznej długości około 295 m w miejscowości Dęby Wolskie."