Accessibility Tools

Skip to main content

80.000,00 zł – DOFINANSOWANIE POZYSKANE NA REMONT KUCHNI W ZS-P W WOLI WIĄZOWEJ

4 czerwca, 2021

Gmina Rusiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 80.000,00 zł w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe. Program ma na celu wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole.

Zadanie będzie obejmowało prace remontowo – adaptacyjne pomieszczenia kuchni oraz zakup niezbędnego wyposażenia służącego poprawie standardu funkcjonowania stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 100.000,00 zł (80.000,00 zł – kwota przyznanej dotacji; 20.000,00 zł – wkład własny z budżetu Gminy Rusiec).