Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 216, poz. 2603 z późn. zm.)

WÓJT GMINY RUSIEC

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykazem objęta jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Dąbrowa Rusiecka, gm. Rusiec, oznaczona numerem ewidencyjnym działki:

l  922 o pow. 0,1300 ha

Powyższa nieruchomość ma uregulowany stan prawny i urządzoną księgę wieczystą o numerze PT1B/00051911/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, parter pokój nr 7, telefon: 043 6766044.

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Dariusz Woźniak

Załączniki:
Pobierz plik (Działka Nr 922.jpg)Działka Nr 922.jpg[ ]174 kB