Accessibility Tools

Skip to main content

9.961,05zł dla Sołectwa Andrzejów!

29 października, 2019

Gmina Rusiec złożyła 3 wnioski i uzyskała wsparcie (m.in. dla Sołectwa Andrzejów) na realizację projektów przy udziale dotacji celowych z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
____________________________
W ramach zadania pn.: Organizacja „Pikniku Rodzinnego” oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pawłów współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 7 906,09zł oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 2054,96zł ogrodzono ogólnodostępny teren w centrum miejscowości Pawłów, dokonano nasadzenia krzewów oraz zorganizowano w dniu 21.09.2019r. „Piknik Rodzinny”. Impreza przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Pawłowa była doskonałą okazją do wielopokoleniowej integracji, a zarazem do podsumowania projektu. Wójt Damian Szczytowski oraz Radni Rady Gminy Rusiec podziękowali Pani Sołtys Elżbiecie Telindze, Radzie Sołeckiej oraz wszystkim mieszkańcom Sołectwa Andrzejów, którzy poświęcili swój prywatny czas i zaangażowali się w realizację zadania.
____________________________
Warto również nadmienić, iż lokalni przedsiębiorcy Pan Henryk Kula i Pan Jan Kaźmierczak zdeklarowali swoje wsparcie w dalszą modernizację terenu w miejscowości Pawłów. Dziękujemy!