Projekt „Czas na EKO-zawód” jest realizowany przez firmę CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.

Projekt będzie realizowany w okresie: 01.08.2013r. – 31.07.2014r.

Celem projektu jest zwiększenie szans znalezienia zatrudnienia poza rolnictwem 144 osób odchodzących z rolnictwa z obszaru województwa łódzkiego.

W ramach projektu „Czas na EKO – zawód !” będą realizowane następujące bezpłatne szkolenia w miejscu dogodnym dla uczestników:

 • INDYWIDUALNE DORADZTWO (3h/kobiety + 2h/mężczyźni)
 • WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY I AUTOPREZENTACJI (8 h na grupę)
 • INDYWIDUALNE DORADZTWO Z POŚREDNIKIEM ( 3h na uczestnika)
 • SZKOLENIA ZAWODOWE
  1. Zielarstwo  (152 h)
  2. Florystyka  (93 h)
  3. Agro-turystyka (102 h)
  4. Rękodzieło Artystyczne (95 h)

Biuro projektu
ul. Piotrkowska 101

p. 15/16, II klatka, II piętro

90-425 Łódź

Załączniki:
Pobierz plik (plakat_EKO zawód.JPG)plakat_EKO zawód.JPG[ ]377 kB