Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Absolutorium dla Wójta Gminy Rusiec

Rada Gminy Rusiec jednogłośnie udzieliła wójtowi Damianowi Szczytowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium za 2023 rok.

Podczas sesji, która odbyła się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, wójt przedstawił „Raport o stanie Gminy Rusiec za 2023 rok”, podsumowujący działalność w poprzednim roku. A był to rok szczególny. Z rekordowym budżetem (ponad 53 mln zł dochodu, blisko 58 mln wydatków), rok z rekordową liczbą inwestycji (aż 66) za rekordową kwotę 20 mln zł, z pozyskanymi 22,24 mln zł środków zewnętrznych, z malejącym zadłużeniem (poniżej 6 mln zł)…

Przed podjęciem decyzji radni zapoznali się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o pozytywnym zaopiniowaniu z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2023 rok. Sprawozdanie wójta pozytywnie oceniła również Komisja Rewizyjna i przedstawiła Radzie Gminy wniosek o udzielenie wójtowi Damianowi Szczytowskiemu absolutorium.

Za uchwałami w sprawie wotum zaufania i absolutorium zagłosowało 13 radnych, czyli wszyscy obecni na sesji.

– To był bardzo intensywny rok. Dziękuję mieszkańcom, radnym, sołtysom, dyrektorom podległych jednostek, pracownikom Urzędu Gminy za nasz wspólny sukces – mówi wójt Damian Szczytowski.

Absolutorium jest formą kontroli Rady Gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta. Środowe głosowanie było potwierdzeniem, że Wójt Gminy Rusiec prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze.