Accessibility Tools

Skip to main content

WNIOSKI O DODATEK OSŁONOWY

5 stycznia, 2022

Mieszkańcy Gminy Rusiec mogą już składać wnioski o wypłatę tzw. dodatku osłonowego.

Stanowi on element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje on gospodarstwom domowym, którego przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  •  jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500* zł przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 zł;
  •  gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę;
  •  gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę;
  •  gospodarstwo 6- i więcej osobowe otrzyma 1150 lub 1437,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania w gospodarstwie domowym. Wyższa kwota przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Muszą one być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (można tego dokonać w Urzędzie Gminy; informacji na ten temat udziela p. Marta Krasowska, tel. 43 6766011 w. 225).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wniosek o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. za pośrednictwem platformy ePUAP lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu.

W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia br., wypłata dodatków odbędzie się w dwóch równych ratach tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które złożą wniosek po tym terminie, jednak nie później niż do 31 października, wypłatę dodatku otrzymają do 2 grudnia 2022 r.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie GOPS w Ruścu, a także na stronie rusiec.pl.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy GOPS pod numerami tel.: 43 67 66 025 lub 797 117 739.
3.png

Załączniki