Ułatwienia dostępu

Skip to main content

DOTACJE NA OCZYSZCZALNIE

9 lutego, 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi rozpoczął przyjmowanie wniosków dla chcących wziąć udział w programie „Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego na 2022 rok”.
_________________________________
Nabór potrwa do końca lutego bądź do wyczerpania środków (do rozdysponowania jest 600 000 zł.). Można uzyskać dotację do 50 procent kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej niż 7 000 zł.
Dofinansowywane będą zadania, realizowane przez osoby fizyczne i polegające na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
_________________________________
Formularze do wypełnienia i szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej: https://tiny.pl/9ppqc

 

WFOŚiGW_ŁÓdź_logo.jpg