Accessibility Tools

Skip to main content

DRUHOWIE OSP W RUŚCU W AKCJI DLA ZS-P W RUŚCU

11 czerwca, 2020

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ruścu pragnie serdecznie podziękować wszystkim strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścu, którzy wzięli czynny udział w pracach przy zrywaniu  masy bitumicznej z podłogi w sali przedmiotowej w starej części budynku szkoły. Strażacy uczestniczyli w akcji przez  cztery popołudnia. Niektórzy zniszczyli przy okazji swój osobisty sprzęt.

W pracach wzięli udział:

dh  Michał Wlazłowski, dh Jan Włodarczyk, dh Arkadiusz Skorupa, dh Wiesław Moszyński,

dh Dariusz Ochocki, dh Marek Kałuziak, dh Damian Skorupa, dh Sebastian Moszyński,

dh Kamil Podgórniak, dh Tomasz Pędziwiatr.

_______________________________________________

Pomogliście nam bezinteresownie w tworzeniu  lepszych  warunków edukacyjnych

dla naszych uczniów.

Z wyrazami uznania dla włożonego wkładu pracy

Dyrekcja ZS-P w Ruścu