Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja Wójta Gminy Rusiec

5 czerwca, 2024

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Rusiec podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykazem objęta jest nieruchomość gruntowa, położona w gminie Rusiec, w miejscowości i obrębie Rusiec, posiadająca urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr PT1B/00051940/5, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr:

 1. 514/3 o powierzchni 0,0880 ha,
 2. 514/4 o powierzchni 0,0865 ha,
 3. 514/5 o powierzchni 0,0880 ha,
 4. 514/6 o powierzchni 0,0861 ha,
 5. 514/7 o powierzchni 0,0881 ha,
 6. 514/8 o powierzchni 0,0865 ha,
 7. 514/9 o powierzchni 0,0881 ha,
 8. 514/10 o powierzchni 0,0862 ha,
 9. 514/11 o powierzchni 0,1274 ha,
 10. 514/12 o powierzchni 0,1270 ha,
 11. 514/15 o powierzchni 0,1126 ha.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Rusiec, z siedzibą w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 35, pokój nr 7 (parter) , telefon: 43 6766044.

Wójt Gminy Rusiec 
/-/ Damian Szczytowski