Accessibility Tools

Skip to main content

II ETAP ZNOSZENIA OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z COVID-19 —przedszkola i biblioteki w gminie Rusiec

4 maja, 2020

Dyrektywy wskazane przez rząd:
– dla bibliotek – https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki
– dla przedszkoli – https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli