Accessibility Tools

Skip to main content

INFORMACJA

4 grudnia, 2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu informuje, iż od dnia 26.11.2020 r. nastąpiła zmiana w kryterium dochodowym dla osób i rodzin, zainteresowanych pomocą żywnościową z Banku Żywności w Łodzi.
________________________________________
Obecnie kryterium dochodowe wynosi:
✔️ dla osoby samotnie gospodarującej 1.542,20 zł,
✔️ dla osoby w rodzinie 1.161,60 zł.
________________________________________
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu
/-/Małgorzata Włodarczyk

Szczegółowe informacje: http://www.rusiec.pl/aktualnosci/870-program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-podprogram-2020-dla-mieszkancow-gminy-rusiec?fbclid=IwAR1VcWPTGKH1IwKK4mhx9-E3wixzn2BfDEVdiUQPj90XF-zs4hh9A4vmXRY